Polityka prywatności

AsystentOgrodnika bez zgody Użytkownika nie zbiera danych osobowych, a wyłącznie dane nie posiadające takiego przymiotu, w szczególności dane demograficzne i dane dotyczące użytkowania aplikacji mobilnej.

Dane zbierane automatycznie:
Podczas korzystania z aplikacji mobilnej automatycznie zbierane są dane o lokalizacji Użytkownika. Statystyki użycia aplikacji, itp., dane te nie są danymi osobowymi i nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie osoby Użytkownika.

Dane zbierane, w celu kontaktu z AsystentOgrodnika:
W przypadku gdy Użtkownik kontaktuje się z AsystentOgrodnika celem dokonania danych czynności (np. złożenia reklamacji) za pomocą strony internetowej, telefonu czy też poczty e-mail, wymagać będziemy przekazania danych osobowych Użytkownika w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail celem potwierdzenia tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji.

Wykorzystywanie danych:
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników aplikacji mobilnej lub też do prezentowania postępów w grze naszych użytkowników. Dane nie są wykorzystywane poza systemem AsystentOgrodnika i zbierane są tylko w celu realizacji funkcji opisanych w aplikacji.

Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a AsystentOgrodnika będą wykorzystane wyłącznie w celu możliwie poprawnej, pełnej i sprawnej odpowiedzi na zapytanie Użytkownika.

Sposoby zbierania danych:
AsystentOgrodnika zbiera automatycznie dane dotyczące użytkowników aplikacji mobilnych przy użyciu zewnętrznych systemów analitycznych, takich jak: Google Analytics for Mobile, zgodnie z warunkami korzystania z tych narzędzi i zgodnie z ich politykami prywatności dostępnymi na odpowiednich stronach internetowych.

Dodatkowe informacje:
Niniejsza Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Apple Store i Google Play. AsystentOgrodnika nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności Apple Store i Google Play oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Apple Store i Google Play.